Suunniteltu ihmisille

Suunniteltu ihmisille

Suunniteltu ihmisille

Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa. Tarkettin tuotekehityksen tavoite on auttaa luomaan terveellisempiä, turvallisempia ja viihtyisämpiä tiloja pitämällä jatkuvasti terveys ja hyvinvointi fokuksessa. Pyrimme valitsemaan raaka-aineita, joilla ei ole negatiivisia vaikutuksia ihmiseen tai ympäristöön. Käyttämällä Cradle to Cradle™ -periaatteita lähtökohtana uusien tuotteiden kehityksessä säästämme resursseja ja vähennämme ilmastovaikutusta.

Ihminen fokuksessa

Elämme urbanisoituneessa maailmassa, jossa yhä useammat ihmiset muuttavat suurkaupunkeihin, ja viettävät yhä suuremman osan ajastaan sisätiloissa. Siitä syystä meitä ympäröivillä rakennusmateriaaleilla on merkittävä vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Tarkett pyrkii kehittämään tuotteita ja ratkaisuja, jotka edesauttavat hyvinvointia ja elämänlaatua sisätiloissa. 

Alhaiset VOC-päästöt: Tuotteidemme VOC-päästöt ovat erittäin alhaiset (VOC = helposti haihtuvat orgaaniset aineet). Useimpien tuotteiden päästöt ovat alle 100 ug/m3 ja monien jopa alle mitattavan tason.

Ei ftalaatteja eikä biosideja: Tarkett aloitti jo vuonna 2009 korvaamaan ftalaattien käytön muovilattioiden pehmitinaineena. Nykyään kaikki muovilattiamme Euroopassa ovat kokonaan ftalaatittomia. Emme myöskään lisää antibakteerisia aineita eli biosideja tuotteisiimme.

3. osapuolen arviointi: Käytämme ulkopuolisen tutkimuslaitoksen apua kun arvioimme ja läpikäymme raaka-aineidemme Cradle to Cradle™ -kelpoisuutta. Jo nyt 96 % raaka-aineistamme on tarkastettu, ja tavoitteemme on, että vuodesta 2020 eteenpäin kaikki raaka-aineemme arvioidaan jatkuvasti kolmannen osapuolen toimesta. 

Asennus ja hoito: Kestävä kehitys ei koske vain tuotteitamme, vaan myös lattioiden asennuksen ja purkamisen tulee olla helppoa, ja lattioiden hoitomenetelmien tulee ottaa huomioon ympäristö ja ihminen. Tarkett kehittää jatkuvasti tuotteita, jotka voidaan irtoasentaa, ja tuotteita, jotka voidaan hoitaa kustannustehokkaasti ilman voimakkaita puhdistusaineita. 

Luonto fokuksessa

Hyvä ilmanlaatu, puhdas vesi, biologinen monimuotoisuus ja myrkytön ympäristö ovat keskeisiä tekijöitä meidän ja tulevien sukupolvien selviytymiselle. Meidän tulee käyttää maapallon resursseja vastuullisella tavalla korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla, minimoimalla ilmastovaikutuksemme ja kierrättämällä materiaaleja, jotta voimme säilyttää arvokkaat luonnonvarat. 


Tällä hetkellä 71 % Tarkettin käyttämistä raaka-aineista on joko uusiutuvia, kierrätettyjä tai sellaisia, joiden määrä luonnossa on runsasta (esim. suola ja kalkki). Tavoitteemme on, että niiden osuus on 75 % vuoteen 2020 mennessä.

67 % tehtaistamme käyttää prosessivesien suljetun kierron järjestelmää. Tavoitteemme on saavuttaa 100 % vuonna 2020.

2020 mennessä..

.. Tavoitteemme on vähentää vuoteen 2020 mennessä 20 % tuotantomme kasvihuonekaasupäästöjä (CO2-ekv./m2) vuoteen 2010 verrattuna. Tämän saavutamme tehostamalla energian käyttöä ja siirtymällä asteittain uusiutuvaan sähkön ja muun energian käyttöön tuotannossamme. Lisäksi tuotamme omaa sähköä aurinkopaneelien avulla tuotantolaitoksissamme Alankomaissa, Belgiassa ja Italiassa.