Luonnonvarojen säästäminen

Luonnonvarojen säästäminen

Luonnonvarojen säästäminen

Tavoitteemme on optimoida resurssien käyttö valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa. Haluamme luoda tehokkaan tuotantoprosessin ja vaikuttaa samalla maailman luonnonvaroihin mahdollisimman vähän. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat makean veden säästäminen, energiankulutusen optimointi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Tavoitteet vuodelle 2020

  • 100 % tuotantolaitoksistamme on ottanut käyttöön suljetun vesijärjestelmän tai ei käytä lainkaan vettä prosesseissaan (47 % vuonna 2013)
     
  • 20 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2010 verrattuna

Esimerkkejä toiminnastamme

Paras tuotelaatu ja ympäristöstandardit
– ISO 9001: 97 %  tuotantolaitoksistamme on sertifioitu
– ISO 14001: 88 %  tuotantolaitoksistamme on sertifioitu

World Class Manufacturing –  jatkuvat laatuparannukset

WCM on jatkuviin laatuparannuksiin keskittyvä ohjelma, joka perustuu Toyotan tuotantofilosofiaan ja -menetelmiin. Tuotannon paras mahdollinen laatu varmistetaan järjestelmällisen hallinnan, seurannan ja kehityksen avulla. Ohjelma perustuu kymmeneen yrityksen ohjauskriteeriin, joissa keskitytään tehokkuuteen, kustannuksiin, työntekijöiden turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin.
 

Tuotannon optimoiminen uusiutuvan energian avulla
– Puolassa Tarkett muuttaa tuotantojätteen puubriketeiksi, jotka käytetään läheisessä voimalaitoksessa sähkön tuotantoon.
– Tarkettin Ruotsissa sijaitsevan puulattiatehtaan tuotannossa syntyvä sahajauho käytetään tehtaiden lämmittämiseen, ja niitä voidaan käyttää myös biokaasun tuotantoon.
– Tarkettin Ronnebyn tuotantolaitos on kehittänyt järjestelmän tuotannossa syntyvän jätteen lajitteluun ja kierrätykseen. Tämän ansiosta muovijätettä ei viedä enää lainkaan kaatopaikalle.