Tarkettin uusi innovaatio mahdollistaa tuhansien tonnien vanhojen muovilattioiden kierrätyksen

Tarkettin uusi innovaatio mahdollistaa tuhansien tonnien vanhojen muovilattioiden kierrätyksen

Vanhojen muovilattioiden kierrätys

Vanhat muovilattiat ovat suuri potentiaalinen raaka-aineresurssi. Suomessa arvioidaan olevan satoja tuhansia neliöitä muovilattioita, jotka kierrättämällä saavutettaisiin kymmenien tuhansien tonnien hiilidioksidisäästöt. 
Muovilattiat ovat kulutusta kestäviä, ja materiaali soveltuu hyvin kierrätettäväksi. Tähän asti vanhoja, käytöstä poistettuja lattioita ei ole voitu kierrättämällä hyödyntää resurssina, koska mm. liiman ja tasoitteen irroittaminen on ollut vaikeaa. 

Tärkeä askel kohti kiertotalousyhteiskuntaa

Nyt Tarkett voi ensimmäistä kertaa esitellä ratkaisun vanhojen muovilattioiden uudelleenkäyttöön.

– Olemme todella ylpeitä voidessamme kertoa, että olemme ratkaisseet yhden niistä suurista haasteista, joka meillä on ollut vanhojen muovilattioiden kierrättämisessä - uudella vallankumouksellisella tekniikalla, kertoo Dag Duberg, Tarkettin Pohjoismaiden kestävän kehityksen päällikkö. Tämä on tärkeä askel kohti fossiilitonta kiertotalousyhteiskuntaa.

Uudella teknikalla voidaan käytöstä poistetut homogeeniset muovilattiat puhdistaa liima- ja tasoitejäämistä, ja käyttää raaka-aineena, jonka laatu vastaa neitseellisestä raaka-aineesta tehdyn muovin laatua.

Tähän saakka vanhat muovilattiat on hävitetty polttamalla

Lattia-alalla on jo 20 vuoden ajan ollut käytössä muovilattioiden asennushukan kierrätysjärjestelmä. Tarkettin Ruotsissa sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa käsitellään joka vuosi noin 400 tonnia Pohjoismaista kerättyä lattia-asennusten hukkamateriaalia.

 

Potentiaali on kuitenkin moninkertaisesti suurempi nyt kun myös vanhat lattiat voidaan kierrättää. Jokainen tonni kierrätettyä muovia säästää ilmastosta kaksi tonnia hiilidioksipäästöjä. 

Tähän saakka vanhat lattiat ovat päätyneet poltettaviksi. Se johtuu pääasiassa siitä, ettei ole ollut teknisesti mahdollista kierrättää vanhoja lattioita, koska niistä olisi pitänyt poistaa liima ja tasoitteet. Mutta myös puutteelliset kannustimet kierrättämiselle, puutteellinen logistiikkajärjestelmä ja infrastruktuuri ovat vielä haasteita, jotka pitää ratkaista. Samoin ennen vuotta 2011 valmistetut lattiat ovat haaste, koska ne voivat sisältää aineita, joita ei voida palauttaa kiertokulkuun.

Kierrätetylle raaka-aineelle asetettavat vaatimukset

– Myös poliittisilla päätöksentekijöillämme on tärkeä rooli tämän kehityksen edistämisessä. Kierrätetyn materiaalin vahvempi kysyntä kannustaisi uusien prosessien  tutkimukseen ja investointeihin.

Siksi puhumme sen puolesta, että muovilattioiden polttaminen pitäisi kieltää ja että julkisissa hankinnoissa pitäisi asettaa vaatimuksia kierrätetylle materiaalille. Ilman markkinoilta tulevaa kysyntää vie kauan ennen kuin saavutamme kiertotalousyhteiskunnan, päättää Dag Duberg.

Kierrätys
Kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi...